Tietosuoja

YKSITYISYYDEN SUOJA

Yleisperiaatteet

Ilmarinen voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja internetsivustojensa, verkkopalvelujensa ja muiden sähköisten palvelujensa käytöstä, tapahtumista, liikenteestä ja muista niihin liittyvistä tilastotiedoista. Ilmarinen voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Ensisijaisesti pyrimme käyttämään tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei tunnisteta.

Henkilötietoja voidaan käyttää Ilmarisen internetsivustojen, verkkopalvelujen ja muiden sähköisten palvelujen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös internetsivustojemme ja palvelujemme kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, muu asiallinen yhteys tai rekisteröidyn suostumus. Henkilötieto on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Ilmarisen henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Ilmarisen sivustoilla käytetään evästeitä (ns. cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka www-selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla parannetaan mm. sivuston toimivuutta, sivuston sisältöä ja asiakkaan tietoturvaa. Tallennamme käynnistä verkkosivuillamme IP-osoitteen, tietoa käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä, katsotut sivut sekä linkkiyhteyttä käytettäessä edellisen sivuston osoitteen. Sivustomme käyttäjä voi muuttaa selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Sivustomme toimii suunnitellulla tavalla, kun evästeet on sallittu.

Esimerkiksi rekisteröitymistä ja käyttäjätunnistusta vaativat verkkopalvelumme eivät toimi, jos evästeiden käyttö on estetty. 

Ilmarinen voi käyttää evästeiden lisäksi myös jäljite- eli web beacon-tekniikkaa. Jäljite on kuvatiedosto verkkosivulla tai HTML-muodossa olevassa sähköpostissa. Jos evästeiden käyttö on estetty, jäljite ei voi seurata tietyn käyttäjän toimintaa, mutta se voi edelleen kerätä selaimen tuottamaa tietoa. Tarjotakseen keskitetympää ja räätälöityä sähköistä viestintää Ilmarinen voi käyttää sähköisissä asiakastiedotteissaan tai suoramarkkinoinnissaan tai niiden linkeissä jäljitteitä, joiden avulla voidaan vastaanotetut viestit yhdistää käyttäjän henkilötietoon. Jokainen viesti sisältää linkin, jolla voit halutessasi estää sähköpostiviestinnän.

Ilmarisen palveluksessa olevalla henkilöllä on käyttövaltuudet rekisterin tietoihin, jos henkilön työtehtäviin kuuluu rekisterissä olevien tietojen käsittely. Ilmarisen palveluksessa olevia henkilöitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Ilmarinen voi käyttää palvelujen suorittamiseksi alihankkijoita. Alihankkijoita koskevat samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset kuin Ilmarisen omaa henkilökuntaa.

Palvelun ja rekisterin tietojen käytettävyys on varmistettu ja valvottu tietojen, laitteiden ja laitetilojen osalta. Pääsy laitetiloihin ja laitteisiin on rajoitettu henkilöihin, joiden työtehtäviin kuuluu laitetiloihin tai laitteisiin liittyvät tehtävät.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet Ilmarisen vakuutus- ja eläkepalvelujen verkkopalveluissa

Rekisteröintiä ja käyttäjätunnusta edellyttävissä Ilmarisen vakuutus- ja eläkepalvelujen verkkopalveluissa noudatetaan edellä mainittujen yleisperiaatteiden lisäksi seuraavia henkilötietojen suojauksen periaatteita.

Käyttäjä tunnistetaan henkilökohtaisilla tai asiakaskohtaisilla tunnuksilla ennen kuin hän pääsee käyttämään palvelua ja rekisterissä olevia tietoja. Käyttäjän käyttövaltuudet on rajattu rekisterissä oleviin omiin tietoihin tai tietoihin, joihin käyttäjällä on tietojen omistajan valtuutus.

Palvelun ja käyttäjän välinen tietojen siirto suojataan salauksella. Palvelun ja rekisterin tietojen käytettävyys on varmistettu ja valvottu tietojen, laitteiden ja laitetilojen osalta. Pääsy laitetiloihin ja laitteisiin on rajoitettu henkilöihin, joiden työtehtäviin kuuluu laitetiloihin tai laitteisiin liittyvät tehtävät.

Palvelussa käytettävien ohjelmistojen oikeellisuutta valvotaan. Palvelun käyttö kirjataan lokitietoihin, jotta voidaan kehittää palvelua sekä selvittää mahdollisia virheitä ja väärinkäytöksiä.